Project Moqimi

Onder de naam New Waves ondersteunt Stichting Redding en Herstel nieuwe initiatieven en projecten van mensen die gaan werken onder kinderen in nood. In het bijzonder willen we hen helpen in de startfase van hun project. Hieronder leest u meer over het initiatief van Arianne Willeboer.

Haar droom: 

Arianne is in oktober 2017 vertrokken naar Libanon met de visie om kinderen en vrouwen te helpen die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld.  Het is haar droom om kinderen en nieuwe gelovigen te helpen en herstel te bieden in hun gebrokenheid. Haar doelgroep zijn degenen die getroffen zijn door oorlog en geweld in de regio zowel Syrië als Irak. Hoewel er vanuit de kerken allerlei noodhulp is er weinig of geen traumahulp voor deze groep.

De organisatie:

Ze heeft aansluiting gevonden in haar visie met de internationale organisatie Horizons en is deel  van hun team. Horizons is een organisatie die zich richt op het toerusten van kerken en individuen om het evangelie te delen in de moslimwereld en noodhulp te bieden daar waar nodig. Het gebied waar ze zich op richten, noemen ze MENA, dat staat voor Middle East, North Africa. Ze willen een platform zijn voor partners om samen te werken aan gedeelde visies.

Samen met twee teamleden gaat Arianne de traumahulp en nood in kaart brengen. Ze delen elkaars inzichten en bronnen en gaan deze samenvoegen om een programma te maken voor de kinderen  en vooral ook creatieve verwerkingsmethoden gebruiken zoals art therapie. Een ander onderdeel is om leraressen en andere geïnteresseerden te trainen om trauma symptomen te herkennen en kinderen te begeleiden.

Steun project Moqimi

Moqimi is Arabisch en betekent “Hij die mij opricht”. Psalm 113:7 wijst op Jezus die de gebroken mensen opricht, geneest en herstelt.  Deze tekst staat centraal in de visie die Arianne wil uitdragen.

Voorlopig zal Arianne een deel van haar tijd besteden aan taalstudie. Daarnaast assisteert ze op de school voor de vluchtelingen van Horizons en bouwt aan relaties via kerken en huisbezoeken. Gaandeweg zal het project meer vorm gaan krijgen. Als u Arianne wilt ondersteunen om haar  visie te kunnen uitwerken, kunt u dat doen door voor haar te bidden en/of een gift te geven.

Lees meer over haar avonturen in haar nieuwsbrief…

Nieuwsbrief Januari 2018
Nieuwsbrief Maart 2018

Stichting Redding en Herstel wil eraan bijdragen dat er een beweging komt van (jonge) mensen die wereldwijd gaan werken onder kinderen in nood.

Doneer