Project Moqimi

Onder de naam New Waves ondersteunt Stichting Redding en Herstel nieuwe initiatieven en projecten van mensen die gaan werken onder kinderen in nood. In het bijzonder willen we hen helpen in de startfase van hun project. Hieronder leest u meer over het initiatief van Arianne Willeboer. 

Haar droom: 

Arianne is in oktober 2017 vertrokken naar het Midden-Oosten met de visie om kinderen en vrouwen te helpen die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld. Het is haar droom om kinderen en vrouwen te helpen en herstel te bieden in hun gebrokenheid. Haar doelgroep zijn degenen die getroffen zijn door oorlog en geweld in het Midden-Oosten. 

Steun project Moqimi

Moqimi is Arabisch en betekent “Hij die mij opricht”. Psalm 113:7 wijst op Jezus die de gebroken mensen opricht, geneest en herstelt. Deze tekst staat centraal in de visie die Arianne via het project Moqimi wil uitdragen.

In de afgelopen tijd heeft Arianne een deel van haar tijd besteed aan taalstudie (Koerdisch) en daarnaast relaties opgebouwd via kerken en huisbezoeken aan Koerdische vluchtelingen. In het najaar van 2018 hoopt ze zich te vestigen in Koerdistan (Noord-Irak) om daar tot ondersteuning te zijn voor Yezidi vluchtelingen. Gaandeweg zal het project meer vorm gaan krijgen. Als u Arianne wilt ondersteunen om haar visie te kunnen uitwerken, kunt u dat doen door voor dit project en Arianne te bidden en/of een gift te geven. Giften kunt u overmaken naar NL44 RABO 0354 936 425 t.n.v. Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk, met de omschrijving: Project Moqimi. Als u overweegt om het project maandelijks te ondersteunen, kunt u dit doen door een periodieke overboeking in te stellen bij uw bank.

Lees meer over haar avonturen in haar nieuwsbrief…

Nieuwsbrief Maart 2019
Nieuwsbrief Januari 2019
Nieuwsbrief November 2018
Nieuwsbrief Juni 2018
Nieuwsbrief Mei 2018
Nieuwsbrief Maart 2018
Nieuwsbrief Januari 2018
Nieuwsbrief Augustus 2018

Stichting Redding en Herstel wil eraan bijdragen dat er een beweging komt van (jonge) mensen die wereldwijd gaan werken onder kinderen in nood.

Doneer