Hoe is het gesteld met de kinderrechten in Brazilië? U hoort van kinderen in de favela’s, kinderen die op straat leven, kinderen die gebruikt worden door drugsbendes om de wijkt te bewaken of om drugs te vervoeren, kinderen die als goedkope arbeidskrachten worden gebruikt of in de seksindustrie terecht komen. Wat doet de overheid? Wat doen al die organisaties die daar werken? Een grote organisatie die wereldwijd actief is en ook in Brazilië werkt, is UNICEF. UNICEF en zijn partners stimuleren dat kinderen (terug) naar school kunnen. Ook organiseren ze activiteiten om hun scholing te vervolledigen, Ook heeft UNICEF de oprichting gesteund van een Parlementair Front voor de Rechten van de Kinderen en Adolescenten, die controle uitoefent op de wetten die een invloed hebben op kinderen. In veel landen krijgen ambtenaren, politieagenten en docenten uitleg over kinderrechten en wordt er op scholen les gegeven over kinderrechten. UNICEF helpt kinderen ook om hun stem te laten horen, bijv. via radio- en tv-programma’s. Dit is werk van de lange adem, maar het is wel een effectieve en duurzame manier om ervoor te zorgen dat kinderrechten zijn ingebed in de samenleving en worden nageleefd. In een aantal landen zijn speciale ombudsmannen voor kinderen aangesteld. Helaas heeft Brazilië (nog?) geen speciale kinderombudsman aangesteld. Gelukkig zijn er in Brazilië wel veel andere organisaties actief op het terrein van kindslavernij en kinderarbeid. Zo ook Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte. Daar is het project Libertodos (vrijheid voor iedereen) opgezet om in het bijzonder teenagers bewustwording bij te brengen betreffende mensenhandel. Ook worden de teenagers geleerd zich op praktische manieren tegen deze vorm van misdaad te verdedigen/verweren.

Graag vertellen wij u meer over kinderrechten, kindslavernij en kinderarbeid via de onderstaande link:

Kinderrechten wereldwijd