Beleid & Financiën 

Hoofdlijnen van het beleidsplan.

“Oog voor kinderen in risicosituaties’

Missie

Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst.

Strategie

 • Voorlichten ‘Kennis doorgeven’

Bewustwording. We zetten ons in om actief kennis over kinderen in risicosituaties en het werken onder de doelgroep te verspreiden. Op de basis van JOCUM is/wordt veel kennis opgedaan.

 • Verbinden ‘Samen voor één missie’

We zoeken samenwerking met particulieren, kerken, scholen en bedrijven om ons samen in te zetten voor de missie ‘Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst’. We ontwikkelen hiervoor ons partnerproject.

 • Ondersteunen ‘Directe hulp, daar waar nodig’

In samenwerking met JOCUM kiezen we projecten uit waarvoor we fondsen werven. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in risicosituaties.

 • Lanceren ‘Nieuwe hulpverleningsprojecten’

We willen jonge mensen helpen hun zendingsdroom te realiseren. We promoten nieuwe hulpverleningsprojecten onder kinderen in risicosituaties onder de naam New Waves.

Lange termijn doelstellingen 2020-2023

 1. Bijdrage leveren aan de opleidingen voor jonge mensen die zich willen inzetten voor kinderen in risicosituaties (via Jocum/Lukasse);
 2. Jaarlijks één project selecteren en ondersteunen in de opstartfase;
 3. Opbouwen van relaties met betrokkenen die hart hebben voor kinderen in nood en een actieve bijdrage willen leveren aan het terugdringen van die nood. We willen o.a. een band opbouwen met de vrijwilligers die een opleiding hebben ontvangen bij Jocum, Belo Horizonte, Brazilië;
 4. Stimuleren van presentaties in Nederland door vrijwilligers in bedrijven, kerken, scholen, etc.;
 5. Verspreiden van de opgedane kennis over het werken met kinderen in risicosituaties via o.a. het uitgeven van (digitale) nieuwsbrieven, verspreiden van boeken en materialen.

Kernactiviteiten van Stichting Redding en Herstel

 • Uitgeven van nieuwsbrieven van JOCUM Belo Horizonte, Project Children at Risk (Fam. Lukasse) en een eigen nieuwsbrief;
 • Voorlichting en presentaties geven over kinderen in nood;
 • Fondswerving;
 • Relaties opbouwen met de achterban;
 • Meehelpen met het verspreiden van de opgedane kennis over het werken onder kinderen in nood.

Beleidsplan 2024-2028

Het volledige beleidsplan kunt u hier vinden.

Fraudeprotocol

Het fraudeprotocol treft u hier aan.

Privacyverklaring

In verband met de invoering van de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) is ook Stichting Redding en Herstel (RH) zich meer bewust geworden van het belang van zorgvuldigheid met betrekking tot het verkrijgen, bewerken en verwerken van persoonsgegevens. RH hecht waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens van donateurs, abonnees op nieuwsbrieven en bezoekers van de website.

In de Privacyverklaring  geeft RH beknopt weer hoe zij met uw gegevens omgaat en wat uw rechten zijn omtrent inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens uit de informatiesystemen van de organisatie.

St. Redding en Herstel

Beleidsplan 2024-2028
Begroting 2024
ANBI – overzicht 2023

St. Redding en Herstel

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

JOCUM Belo Horizonte

Activiteitenverslag 2023
Activiteitenverslag 2022
Activiteitenverslag 2021