Project New Waves

Nieuwe projecten onder kinderen in nood.

Stichting Redding en Herstel wil eraan bijdragen dat er een beweging komt van (jonge) mensen die wereldwijd gaan werken onder kinderen in nood. 

Om dit te stimuleren en om de veelal jonge mensen die getraind zijn op de basis van Jocum Belo Horizonte verder te helpen willen we ondersteuning bieden aan nieuwe projecten onder kinderen in nood. Onder de naam New Waves willen we met name jonge mensen helpen om hun droomproject van de grond te krijgen. De naam New Waves is ontstaan n.a.v. het visioen dat Loren Cunningham kreeg toen hij dertien jaar was. Hij zag golven van jonge mensen de wereld overgaan om de continenten te overspoelen met het Evangelie. 

Dit alles doen we door deze nieuwe projecten onder de aandacht te brengen onze achterban, en hen waar mogelijk financieel te helpen bij de opstartfase van hun nieuwe project.

Momenteel ondersteunen wij 2 projecten: