Onze Kernactiviteiten

Om steeds meer kinderen mogelijkheden te bieden voor een betere toekomst, ziet Stichting Redding en Herstel als haar kernactiviteiten:

  • Uitbrengen van nieuwsbrieven;
  • Voorlichting en presentaties geven over kinderen in nood;
  • Fondswerving;
  • Relaties opbouwen met de achterban;
  • Meehelpen met het verspreiden van de opgedane kennis over het werken onder kinderen in nood.

Informeren en communiceren met een brede achterban door middel van het uitbrengen van nieuwsbrieven

Stichting Redding en Herstel verzorgt de verspreiding van de nieuwsbrieven van 1) JOCUM, Belo Horizonte, 2) Johan en Jeannette Lukasse en 3) een eigen nieuwsbrief. In de eigen nieuwsbrief informeren we onze achterban over de ontwikkelingen binnen de verschillende projecten die we ondersteunen, en dan met name de projecten van New Waves.

Het geven van voorlichting en presentaties

We willen voorlichting geven en presentaties geven op scholen, bij bedrijven, in kerken en bij jeugdgroepen. We willen hierdoor mensen motiveren en in beweging krijgen om zich in te zetten voor kinderen in nood, of om getraind te worden op de basis in Belo Horizonte, of om projecten van New Waves te gaan ondersteunen.

Bouwen aan relaties en partnerschap

We willen samen met vrienden en partners gaan voor een gezamenlijk doel: steeds meer kinderen de kans bieden een betere toekomst op te bouwen. We willen daarom investeren in de relatie met (ex)-vrijwilligers en het opbouwen van partnerschap met bedrijven, scholen en kerken die samen met ons dit doel willen nastreven. Voor vrijwilligers organiseren we regelmatig een reünie. Bedrijven, scholen en kerken willen wij bewegen zich aan te sluiten bij ons partnerproject.

Meehelpen met het verspreiden van kennis over het werken onder kinderen in nood

Op de basis van JOCUM, Belo Horizonte hebben vrijwilligers de mogelijkheid om een Children at Risk (CAR)-School te volgen, waar ze worden getraind en voorbereid om in Brazilië of elders ter wereld projecten op te zetten en daardoor een verandering teweeg te brengen onder kinderen die in risicosituaties leven. De CAR-school brengt ook film- en onderwijsmateriaal uit over het werken onder kinderen in nood. We willen als stichting helpen bij het verspreiden van deze materialen, en ook boeken zoals: ‘Gods hart voor kinderen’ (Jeannette Lukasse), en ‘Het leven van een straatkind’ (Sidney Pereira) onder de aandacht van een breder publiek brengen.

Doelstellingen 2020-2023

Zie voor de lange termijn doelstellingen van Stichting Redding en Herstel het Beleidsplan 2020-2023:

Beleidsplan 2020-2023