Financiële Giften

Doneren

We willen voorzien in de financiële behoeften en noden van mensen en organisaties die onze visie wereldwijd actief willen vormgeven. Dit zijn in de eerste plaats de organisatie JOCUM in Belo Horizonte, in de tweede plaats de droomprojecten (New Waves) die daar direct uit voortvloeien en in de derde plaats Project Children at Risk van Johan en Jeannette Lukasse.

We willen dit doen door het werven van fondsen bij particulieren, scholen, kerken, bedrijven en andere instellingen, met wie we, indien mogelijk, een partnerschap aangaan. Doordat Stichting Redding en Herstel een kleine organisatie is en weinig kosten heeft (vrijwilligers, geen gehuurde kantoorruimte, e.d.) worden de opbrengsten van de activiteiten, de collectes en de giften vrijwel volledig voor de hierboven genoemde doelstellingen gebruikt.

Naast het doneren via St. Geef is het ook mogelijk een bijdrage te doneren via de Givt-app, zoals hieronder wordt getoond.
Deze bijdrage wordt volledig anoniem verwerkt. Hartelijk aanbevolen.

Projecten:

JOCUM en NewWaves:
IBAN
: NL44 RABO 0354 9364 25
BIG   : RABONL2U
t.n.v. Stichting Redding en Herstel
en vermeld hierbij evt. uw voorkeursproject.

Children at Risk (CAR):
IBAN: NL25 INGB 0008 8245 33
t.n.v. Stichting Redding en Herstel
o.v.v. project PF2496 Children at Risk

ANBI
De naam:
“Stichting Redding en Herstel”

Het RSIN of fiscaal nummer:
“8040.71.135”