Financiële Giften

Doneren

We willen voorzien in de financiële behoeften en noden van mensen en organisaties die onze visie wereldwijd actief willen vormgeven. Dit zijn in de eerste plaats de organisatie JOCUM in Belo Horizonte, in de tweede plaats de droomprojecten (New Waves) die daar direct uit voortvloeien en in de derde plaats de wereldwijde activiteiten van Johan en Jeannette Lukasse.

We willen dit doen door het werven van fondsen bij particulieren, scholen, kerken, bedrijven en andere instellingen, met wie we, indien mogelijk, een partnerschap aangaan. Doordat Stichting Redding en Herstel een kleine organisatie is en weinig kosten heeft (vrijwilligers, geen gehuurde kantoorruimte, e.d.) worden de opbrengsten van de activiteiten, de collectes en de giften vrijwel volledig voor de hierboven genoemde doelstellingen gebruikt.

Projecten:

IBAN: NL44RABO0354936425
BIG: RABONL2U

ANBI

De naam:
“Stichting Redding en Herstel”

Het RSIN of fiscaal nummer:
“8040.71.135”