Voeding, onderwijs en sport voor kinderen in Angola

Project El Shaddai is een organisatie die onderdeel uitmaakt van JMEO- Jeugd Met Een Opdracht en is sinds 2001 werkzaam is in de stad Lobito in Angola. Het project, dat geleid wordt door Inacio en Mila, voelt zich geroepen om te werken met kinderen en families in risico situaties (zoals straat kinderen, wezen, daklozen etc.)In 2006 hebben Inacio en Mila van de overheid een terrein toegewezen gekregen van 3.500 m2 in een wijk die Alto Akongo heet waar ze sindsdien allerlei activiteiten ontplooien en hun basis hebben. Ze hebben hier 5 klaslokalen, 3 woonhuizen, 1 voetbalveld, twee water reservoirs, en zijn ze een kerkzaal aan het bouwen.

Inacio en Mila zijn de enige voltijdse medewerkers, maar hebben hulp van 9 vrijwillige leerkrachten, 2 dames die maaltijden koken, e 1 mevrouw die de school schoonmaakt. Verder hebben ze 8 vrijwilligers die in de weekeinden em tijdens vakanties kinderwerk komen doen.

Scholing

Op dit moment heeft project El Shaddai 346 kinderen die in hun school studeren. De school is erkend door de overheid. Naast de normale academische vakken krijgen de kinderen ook muziek en dans, creatieve handenarbeid, huiswerk hulp, sport, hygiëne en seksuele oriëntatie ter preventie tegen geslachtziekten. Ook krijgen ze elke dag een lunch aangeboden. 

Evangelisatie

Op de zaterdagen werkt project El Shaddai in de naburige wijken met onderwijs em discipelschap en bereiken ze daarmee nog 350 tot 600 personen extra. Dit heeft intussen geleid tot een kerk met 45 leden en nog een 100 mensen die zo nu en dan naar de kerk komen. Het grootste deel hiervan zijn tieners en jongeren.

Vorig jaar heeft El Shaddai samen met een kerk uit Brazilië een zomer kamp voor 300 kinderen en tieners georganiseerd.

Voetbal op het voelbalveld is een onderdeel van de strategie om kinderen en tieners te bereiken met het evangelie. Op zaterdagen en zondagmiddagen worden vaak wedstrijden georganiseerd om tieners te bereiken. Dit project heet: de bal aan de voet en Jezus in je hart!

Video

Uitbreiding

Dit jaar is El Shaddai een nieuw gelijksoortig project begonnen in de stad Ganda, 300 km van Lobito vandaan. In een openlucht school worden momenteel 400 kinderen en tieners bereikt. 

Gebedspunten

Urgente noden en gebedspunten:

* 120 Schoolbanken en stoelen.

* 1 busje voor het vervoer van schoolkinderen.

* Bouw van 7 extra klaslokalen voor MBO technisch vervolgonderwijs.

* Bouw van een eetzaal.

Plannen voor langere termijn:

– Bouw van een eerste hulp post.

– Muur of schutting om het hele terrein.

– Bouw van een computer leslokaal, naaischool, en een las-en bouwwerkplaats.

– Een extra huis voor medewerkers en bezoekers.

Stichting Redding en Herstel wil eraan bijdragen dat er een beweging komt van (jonge) mensen die wereldwijd gaan werken onder kinderen in nood.

Doneer