Wie zijn wij?

Over Stichting Redding en Herstel:

Stichting Redding en Herstel is in 1992 in het leven geroepen om het werk van Jocum in Belo Horizonte, Brazilie onder de (straat) kinderen en de kinderen in de sloppenwijken te ondersteunen.

De basis van Jocum is in 1980 begonnen. Johan en Jeannette Lukasse zijn in 1986 in de binnenstad van Belo Horizonte gaan wonen om de straatkinderen in deze miljoenenstad een nieuwe toekomst te kunnen bieden. De band met Jocum is ontstaan vanuit de relatie die we hebben met Johan en Jeannette Lukasse, de oprichters van Jocum Belo Horizonte.

De ondersteuning heeft al die jaren o.a. bestaan uit het werven van fondsen en het geven van voorlichting. Straatkinderen in Belo Horizonte kregen zo de mogelijkheid om een beter leven op te bouwen. Echter de nood onder straatkinderen beperkt zich niet alleen tot Belo Horizonte, maar is wereldwijd. Ex-medewerkers, ex-straatjongens en studenten gaan de hele wereld over om hetgeen ze bij Jocum Belo Horizonte hebben geleerd in de praktijk te brengen. Als Stichting vinden we het prachtig om te zien dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat we een nieuwe missie en visie hebben geformuleerd.

Zie verder ons Beleidsplan 2020-2023

Het bestuur

De doelstelling

“Ondersteunen van het werk van Jeugd met een Opdracht (JOCUM) onder de kinderen in risicosituaties in Belo Horizonte, Brazilië en de diverse wereldwijde projecten en initiatieven die hieruit voortvloeien. Tevens het actief verspreiden van de kennis die op de basis van JOCUM is opgedaan.”

Bestuurssamenstelling en namen:

  • Voorzitter: John Roos
  • Penningmeester: Jacob van Bodegraven
  • Secretaris: Ans Kwakernaak
  • Lid: David Schut

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen enkele vorm van beloning en mogen geen geschenken accepteren.

Contactgegevens:

J. van Bodegraven
Melkdistel 23
2811 RB Reeuwijk
tel.nr. 0182-395214

Documenten

Stichting Redding en Herstel

JOCUM Belo Horizonte

Ga naar beleid en financiën