Onze Missie

‘Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst’

Stichting Redding en Herstel vindt dat elk kind echt kind  moet kunnen zijn en daarom de kans behoort te krijgen herstel, waarde en bestemming te vinden in God de Vader.

Onder kinderen in risicosituaties verstaan wij:

  • Kinderen die leven op straat of in sloppenwijken ;
  • Kinderen die leven in prostitutie en slavernij;
  • Kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

‘Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst’

Onze Visie

  • Voorlichten: we geven voorlichting over het werken onder kinderen in risicosituaties.
  • Verbinden: we willen scholen, kerken en bedrijven bij onze activiteiten betrekken.
  • Ondersteunen: we ondersteunen het werk van Jeugd met een Opdracht (JOCUM) onder de straatkinderen in Belo Horizonte, Brazilië, en de initiatieven die hieruit voortvloeien.
  • Lanceren (uitbreiden): we willen jonge mensen met een zendingsdroom helpen bij het van de grond krijgen van nieuwe projecten onder kinderen in risicosituaties.

Wij geloven dat de nood onder kinderen in risicosituaties het snelst kan worden teruggedrongen als naast het leveren van praktische hulpverlening en voorlichting, een nieuwe generatie van (jonge) mensen wordt getraind om te werken onder kinderen in nood.

Strategie

Voorlichten ‘Kennis doorgeven’

Bewustwording zien we als eerste stap. We zetten ons daarom in om actief kennis over kinderen in risicosituaties en het werken onder de doelgroep te verspreiden. Op de basis van JOCUM is/wordt veel kennis opgedaan.

Verbinden ‘Samen voor één missie’

We zoeken samenwerking met particulieren, kerken, scholen en bedrijven om ons samen in te zetten voor de missie ‘Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst’. We ontwikkelen hiervoor ons partnerproject.

Ondersteunen ‘Direkte hulp, daar waar nodig’

In samenwerking met JOCUM kiezen we projecten uit waarvoor we fondsen werven. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in risicosituaties.

Lanceren ‘Nieuwe hulpverleningsprojecten’

We willen jonge mensen helpen hun zendingsdroom te realiseren. We promoten nieuwe hulpverleningsprojecten onder kinderen in risicosituaties onder de naam New Waves.