Children at Risk Schools

Children at Risk Schools

Het project Children at Risk- schools omvat het wereldwijd trainen, mobiliseren en toerusten van mensen die willen werken onder kinderen in nood.
Deze opleidingen worden gegeven door Johan en Jeannette Lukasse, voorheen leiders van de basis van Jocum in Belo Horizonte Brazilië. 

Over Johan en Jeannette Lukasse
Johan en Jeannette hebben een speciale roeping voor het werken met kinderen in nood.  Zij werken sinds 1980 met Jeugd met een Opdracht en zijn de oprichters van JOCUM Belo Horizonte. Van 1984 tot 2021 woonden ze in Belo Horizonte, Brazilië en werkten ze onder kinderen in nood. Zij zijn begonnen met het werken met straatkinderen, maar later breidde zich dat uit tot kinderen in allerlei moeilijke situaties: kinderen met HIV en AIDS, lichamelijk beperkte kinderen, kinderen in de sloppenwijken, enz. Het werk breidde zich ook uit naar jongeren en dak-en thuislozen.
In de loop van de tijd zijn er wel 7 huizen en projecten opgezet. Medewerkers van Jocum , samen met kort-verband-vrijwilligers zetten zich nog dagelijks van harte in om Gods liefde in woord en daad te verspreiden onder deze kinderen, en ook ouderen.

Ontstaan van de CAR-school
Tijdens deze jaren is veel specifieke kennis opgedaan over het werken met en voor kinderen in nood. Om indertijd de eigen medewerkers op te leiden, en meer kennis te geven over het werken met kinderen in nood, hebben zij in samenwerking met de Universiteit van de Naties een driemaandelijkse fulltime cursus ontwikkeld: de “Children at Risk” School. Deze school wordt ieder jaar gegeven, in ieder geval in Belo Horizonte, maar deze is inmiddels ook georganiseerd in diverse andere steden in Brazilië en in andere landen zoals Argentinië, India, Angola, Zuid-Afrika , Australië, enz.
Nadat zij hun werk als leiders van de basis van Jocum in Belo Horizonte hebben overgedragen aan Braziliaanse medewerkers, hebben zij zich volledig toegelegd op het wereldwijd trainen, mobiliseren en toerusten van mensen die willen werken onder kinderen in nood. Vaak zijn deze studenten zendelingen die werken met de armste kinderen.

Sinds 2019 wonen Johan en Jeannette weer in Ermelo, Nederland. In de periode van de Corona-pandemie hebben zij de CAR-school diverse keren online georganiseerd. Dit werkte heel goed uit, want hiermee konden nog veel meer studenten uit veel verschillende landen tegelijk meedoen.
Momenteel wordt de school afwisselend fysiek dan wel online georganiseerd.

Johan en Jeannette Lukasse

‘Het trainen, mobiliseren en toerusten van mensen die willen werken onder kinderen in nood.’

Website