Nalaten en schenken

 

Steeds meer mensen besluiten dat ze (een deel van) hun nalatenschap willen nalaten aan een goed doel. Ze vinden het belangrijk dat ze ook na hun overlijden nog kunnen bijdragen aan iets belangrijks. Mocht dat ook voor u gelden, dan zou u ook Stichting Redding en Herstel kunnen overwegen.

Stichting Redding en Herstel is een goede doelenorganisatie. Door Redding en Herstel op te nemen in uw testament helpt u om kinderen in risicovolle situaties een betere toekomst te geven. U haalt ze hierdoor uit de sfeer van armoede en uitzichtloosheid.

Stichting Redding en Herstel heeft een ANBI-status als “Algemeen Nut Beogende Instelling” en is dus vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt uw schenking volledig ten goede aan ons werk.

Uw nalatenschap regelt u natuurlijk precies volgens uw wensen. U kunt Stichting Redding en Herstel als mede-erfgenaam in uw testament benoemen. Zo schenkt u een deel van uw nalatenschap bijvoorbeeld aan familie en een deel aan het goede doel.

U kunt Stichting Redding en Herstel ook als enige erfgenaam benoemen. In dat geval gaat de hele erfenis naar het goede doel. ​

Tot slot is het mogelijk om iets specifieks te schenken in de vorm van een legaat. Dat is een bepaling in het testament dat aangeeft dat u iets nalaat aan een persoon of goed doel. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook bijvoorbeeld een kunstvoorwerp dat geveild wordt en waarvan de opbrengst dan naar Stichting Redding en Herstel gaat.

Het goede doel kunt u nog nader specifiëren, bijvoorbeeld het project ‘Sterke families’ of ‘project Recovery-homes’. Zie hiervoor de nieuwsbrieven van Redding en Herstel en Jocum of onze website www.stichtingreddingenherstel.nl.

 

De volgende gegevens zijn nodig voor het opnemen van Redding en Herstel in uw testament:
Stichting Redding en Herstel, gevestigd te Reeuwijk
postadres : Melkdistel 23  2811 RB Reeuwijk
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 41173897.