Project Recovery home: Na een voorspoedig doorlopen afkicktraject is het leven van Jandir weer vol van hoop en toekomstverwachting. Maar dit wordt aan zoveel anderen ook gegund! Klik op de afbeelding en leer ook Valerie kennen!